tips voor investering | informatie | over ons | contact | Home
hyphoteek | aankoop procedure | klanten | valuta converter Terug naar vorige pagina

ibak HOMES                                    Aankoop Procedure 

  1.  Buitenlandse privé personen mogen de meeste woningen op hun eigen naam kopen in Turkije en de procedure in hun eigen land voortzetten.

  2.  Als u eenmaal een geschikte woning hebt hebt gevonden en de verkoopprijs is overeengekomen.

  3.  Het is noodzakelijk reserveringsgeld  tussen de 3000 en 4000 Euro te betalen, dat van de eerste betaling afgetrokken zal worden. Hierdoor wordt de eigenaar verzekerd tegen prijsveranderingen en aankoop door een ander tot zijn eerste betaling. Dat is meestal binnen twee weken na ondertekening van de verkoopovereenkomst.

  4.  De klant informeert ibak wanneer de overboeking zal worden ontvangen.

  5.  Wij adviseren onze klanten gebruik te maken van een advokaat bij hun aankoop. Zo hoeft de klant niet voor alle handelingen naar Bodrum te komen, maar door middel van een machtiging, dat door zijn advokaat laten doen. Kosten van een advokaat varieren naar gelang uw individuele behoeften. De advokaat zal het contract tekenen. Hierin worden de gegevens van alle kopers / verkopers, onroerend goed, betalingsschema, opleverdatum, additionele items en alle andere door de klant gewenste details.

  6.  Eerste betaling door de klant vindt plaats 15 dagen na het opstellen van de overeenkomst door ibak in Turkije. Indien de klant zich niet in Turkije bevindt, kan de overeenkomst per email worden opgestuurd naar de klant voor het ondertekenen ervan.

  7.  Deze verkoopovereenkomst bevat de volgende gegevens van de kopers en verkopers :

   a. Volledige naam

   b. Adres

   c. Telefoonnummers

   d. Email adres

   e. Verkoopprijs

    f. Betalingsschema

   g. Datum van oplevering

   h. Elk ander relevante eigenschap, zoals optionele bestellingen

  8. Verkoopovereenkomst wordt door ibak en de klant ondertekend. Een kopie hiervan zal aan alle belanghebbenden gegeven worden.

  9. Gevolmachtigde van de klant en ibak zullen alle benodigde formaliteiten met betrekking tot het onroerend goed controleren en de militaire toestemming aanvragen om hiermee het eigendomsbewijs (tapu) te kunnen overdragen. Aanvraag van de miltaire toestemming duurt ongeveer 2 maanden. En in sommige gevallen zelfs langer. Dit is slechts een formaliteit omdat alle projecten geschikt zijn voor aankoop door buitenlandse prive personen. We hebben voor deze aanvraag 2 pasfoto's en een Turkse vertaling van het paspoort door de notaris (in het buitenland kan dat men dat bij het Turkse consulaat laten doen) goedgekeurd nodig.

  10. De klant kan een in Turkije gevestigde gevolmachtigde gebruiken maar dit is niet verplicht. Er kan aan een willekeurige persoon een machtiging afgegeven worden om in naam van de klant alle formaliteiten te regelen.

  11. Na ontvangst van de militaire toestemming kan het Register Kantoor het eigendomsbewijs op naam van de nieuwe eigenaar opgemaakt worden. Alvorens dit gedaan wordt, moet er 1,5% van de waarde op de eigendomsbewijs betaald worden aan het Register Kantoor.

  12. Klant betaalt de resterende som van de koopprijs.

  13. Alvorens het overhandigen van het eigendomsbewijs, moet er 1,5% van de waarde op het eigendomsbewijs betaald worden aan het Register Kantoor. Onder toezicht van een tolk vindt het overhandigen hiervan plaats op het Register Kantoor.

  14. ibak draagt de sleutels over aan de nieuwe eigenaren.

  15. Voordat het eigendomsbewijs aan de nieuwe eigenaren wordt overgeheveld is ibak wettelijk verplicht een verzekering tegen aardbevingen af te sluiten.

  16. Verder zullen nog enkele bijkomende kosten, zoals aansluiting van water (statiegeld), elekriciteit (statiegeld), jaarlijkse onroerend goed belasting enz.

  17. Klant kan beginnnen met het bewonen van zijn nieuwe woning.

Optionele stappen

 

  1.  Bankrekening openen. Om een bankrekening te kunnen openen heb je een sofinummer nodig. En die vragen wij automatisch voor u aan omdat een sofinummer ook nodig is bij het betalen van onroerend goed belasting. Paspoort en persoonsgegevens zijn in beide gevallen nodig. Wij helpen onze klanten hierbij.

  2.  Je kan zelf een advokaat in Bodrum zoeken of wij kunnen u verwijzen naar een advokaat met wie wij samenwerken. We hebben inmiddels een advokaat gevonden met een Nederlandse medewerker die u met persoonlijke omstandigheden kan helpen.

  3.  Hypotheek voor buitenlandse prive personen is momenteel niet mogelijk. Wel kan je bij DHB Bank in Rotterdam een Turkije-hypotheeek aanvragen. 

Print deze pagina

Aantal kamers
Regio
Type
Prijis
  PROJELERIMIZ - OUR PROJECTS
© 2024 bestbodrumvillas.com Web DesignNeo Tasarim Hizmetleri